Konsultujemy projekt małopolskiego Programu ochrony powietrza

Trwają konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Na jego podstawie w przyszłym roku zostanie przyjęta przez sejmik województwa uchwała antysmogowa, dzięki której uzyskamy nadzieję  na poprawę do 2023 roku dramatycznego stanu jakości powietrza.

Oto nasze uwagi:

  • Popieramy wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu urządzeń na paliwo stałe – klasa piąta powinna być minimalnym standardem emisyjnym w całym województwie małopolskim. Popieramy również wprowadzenie wojewódzkich standardów dotyczących sprzedawanego paliwa stałego.
  • W działaniach transportowych należy rozpocząć odbudowę sieci linii autobusowych. Busy stanowiące podstawowy środek transportu między większością miejscowości w Małopolsce powinny być stopniowo zastępowane niskoemisyjnymi autobusami. Nie będzie to możliwe bez wsparcia na poziomie powiatów oraz województwa.
  • Do zaplanowanych działań transportowych prosimy o wpisanie kolejowego połączenia wahadłowego Zakopane-Rabka oraz Nowy Sącz – Muszyna.
  • Postulujemy budowę parkingów P&R przy linii kolejowej nr 99, przede wszystkim dużego parkingu w Nowym Targu oraz mniejszych przy wszystkich stacjach i przystankach kolejowych między Rabką a Zakopanem. Konieczna jest budowa takiego parkingu również w Starym Sączu.
  • Zadaniem województwa powinna być tworzenie zintegrowanego systemu taryfowego, umożliwiającego zakup jednego biletu na wszystkie środki transportu w województwie. Bez integracji taryfowej transport zbiorowy nie będzie atrakcyjny w porównaniu do transportu indywidualnego.
  • W planowaniu przestrzennym należy zaplanować działania ograniczające powstawanie rozproszonej zabudowy.

Zachęcamy do wysyłania swoich uwag. Z projektem można zapoznać się na stronie powietrze.malopolska.pl.