Uwagi do planu transportowego Powiatu Nowotarskiego

W ramach konsultacji społecznych dokumentu pod nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego” przygotowanego przez firmę Blue Ocean, złożyliśmy swoje uwagi. Doceniamy fakt, że dokument taki powstaje i proponuje daleko idące zmiany w komunikacji zbiorowej na terenie powiatu, polegające choćby na integracji różnych środków transportu i stworzeniu węzłów przesiadkowych. Mamy jednak obawy, że dokument jest zbyt ogólnikowy, nie opiera się na pewnych danych, a lista linii autobusowych użyteczności publicznej (czyli takich, gdzie możliwe będzie stosowanie i refundowanie ulg ustawowych) może być zbyt krótka.

Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu.  Natomiast formularz z naszymi uwagami znajduje się tutaj. Ich autorami są Piotr Manowiecki oraz Karol Walczak.