List poparcia dla budowy linii kolejowej Podłęże – Piekiełko, przekazany minister Marii Wasiak

Zakopane, 19 marca 2015 r.
Szanowna Pani
Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju

Budowa linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Mszana Dolna/Tymbark oraz modernizacja linii do Zakopanego

W imieniu podhalańskich instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych oraz firm pragniemy wyrazić nasze poparcie dla budowy nowej linii kolejowej na odcinku Podłęże – Szczyrzyc – Mszana Dolna/Tymbark, znajdującej się na 47. pozycji listy inwestycji priorytetowych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. oraz apelujemy o modernizację linii kolejowej na odcinku Mszana Dolna – Zakopane.

Dzisiaj przejazd z Krakowa do Zakopanego (110 km w linii prostej) najszybszym pociągiem zajmuje 3 godziny 47 minut. Samochodem podróż na tym samym odcinku trwa połowę krócej. Obecna linia kolejowa – zbudowana pod koniec XIX wieku i od tego czasu nieznacznie tylko modernizowana – ze względu na geometrię łuków, jeden tor oraz konieczność zmiany czoła pociągu w aż 3 miejscach nie daje możliwości istotnego podniesienia prędkości oraz przepustowości, czyli nie jest atrakcyjną alternatywą dla podróży samochodem. Jedynie zbudowanie nowej linii kolejowej na wyżej wymienionym odcinku oraz gruntowna modernizacja dotychczasowych linii na odcinkach Mszana Dolna – Zakopane oraz Tymbark – Nowy Sącz pozwoli wyraźnie skrócić czasy przejazdów. Z Krakowa do Zakopanego podróż pociągiem powinna trwać około 90 minut, a do Nowego Sącza 60 minut (obecnie 3 godziny). Więcej osób wybierze się wtedy w weekend na narty na Kasprowy, przypnie biegówki pod Tatrami, a w Kasinie Wielkiej czy Tymbarku pomaszeruje z kijami nordic walking. Skorzystają melomani i kinomani, którzy nie będą musieli rezygnować z udziału w festiwalach na południu Polski. Na szczyt gospodarczy do Krynicy-Zdroju pojedzie się pociągiem z Warszawy 5 godzin, zaś podróż z Gdańska na Podhale zamiast całodniowej wyprawy potrwa niewiele ponad 6 godzin.

Ze względu na nieatrakcyjne czasy przejazdów koleją ponad 80% przyjeżdżających w Tatry turystów wybiera samochód. W rezultacie nie tylko na Zakopiance, ale co gorsza również w samym Zakopanem, okolicznych miejscowościach, a także na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego tworzą się gigantyczne korki, szczególnie w lecie, zimie i w każdy długi weekend. Taka ilość samochodów drastycznie obniża walory turystyczne całego regionu ze względu na generowany hałas, emisję spalin, a także zagrożenie i dyskomfort turysty pieszego. Ograniczenie korzystania z najbardziej nieekologicznego i generującego najwyższe koszty zewnętrzne środka transportu, jakim jest samochód, będzie możliwe wyłącznie w przypadku stworzenia szybkiego połączenia kolejowego z Krakowa. Musi to iść w parze z odtworzeniem systemu publicznego transportu zbiorowego na Podhalu.

Możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności jest być może ostatnią szansą w ciągu najbliższych dziesięcioleci na zrealizowanie tej bardzo potrzebnej linii kolejowej, która będzie mieć olbrzymie znaczenie turystyczne, gospodarcze i ekologiczne dla Podhala, Beskidu Wyspowego i Beskidu Sądeckiego. Co równie istotne, dzięki niej możliwe będzie utworzenie kolei aglomeracyjnej z Krakowa do Nowego Sącza i Zakopanego, co z kolei korzystnie wpłynie na poziom zatrudnienia i poprawę jakości życia. Dlatego apelujemy o podjęcie decyzji o realizacji tej najważniejszej inwestycji w historii regionu.

Z wyrazami szacunku,
[podpisy przedstawicieli znajdują się w załączniku]

List wraz z informacją o sytuacji komunikacyjnej na Podhalu oraz listą podpisów przedstawicieli organizacji w formacie PDF można pobrać klikając ten link.

Załączone zdjęcia: