Krajowy Program Kolejowy do zmiany!

W związku z zapowiadaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nowelizacją przyjętego w zeszłym roku Krajowego Programu Kolejowego, przygotowaliśmy analizę, w której wskazujemy na liczne błędy popełnione podczas tworzenia Programu, których skutkiem było umieszczenie najważniejszej inwestycji kolejowej w Małopolsce – linii Podłęże – Piekiełko – na liście rezerwowej.

Przedstawiamy na konkretnych liczbach, dlaczego punktacja przyznana linii Podłęże – Piekiełko jest błędna. Skutkiem zaniżonej punktacji w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. przyjętym przez rząd w 2014r., a także w opierającym się o niego Krajowym Programie Kolejowym przyjętym przez rząd w 2015r. jest umieszczenie inwestycji na liście rezerwowej inwestycji kolejowych. Planowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rewizja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, która ma zakończyć się w połowie bieżącego roku jest szansą, by naprawić ten błąd i umożliwić budowę tej najbardziej wyczekiwanej linii kolejowej w Polsce.

Podstawową kwestią, którą zarzucamy poprzednim władzom ministerstwa infrastruktury jest brak uwzględnienia opinii społecznych przesłanych w ramach prowadzonych konsultacji projektu KPK. Zaledwie trzy z ponad 17 tys. przekazanych uwag zostały uwzględnione podczas tworzenia ostatecznej wersji KPK. To mniej niż promil wszystkich zgłoszeń. Obok formularzy od osób prywatnych, zignorowane zostały opinie przesłane przez samorządowców, przedsiębiorstwa oraz parlamentarzystów. Mimo, że ponad 1000 osób wnioskowało o budowę linii Podłęże – Piekiełko, pozostała ona na liście rezerwowej.

Uwagę zwraca niezgodność Krajowego Programu Kolejowego z Dokumentem Implementacyjnym, który jest uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Transportu dla całego kraju. W dokumencie określono najważniejsze cele operacyjne w obszarze transportu morskiego, drogowego oraz kolejowego, które mają zostać zrealizowane w latach 2014-2020 z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Na przykład program „Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spójności” w Dokumencie Implementacyjnym nie został uwzględniony w ogóle, a następnie znalazł się na liście podstawowej KPK (wartość 1 mld 89 milionów). Wiele kontrowersji wzbudzają także często przeskalowane inwestycje kolejowe na Pomorzu, traktowane jako inwestycje … morskie, co sztucznie zawyża ich punktację, umożliwiając wpisanie ich na listę podstawową KPK.

Nasze zarzuty dotyczą także punktacji inwestycji w Dokumencie Implementacyjnym, która według ówczesnego kierownictwa ministerstwa była podstawą punktowania również w Krajowym Programie Kolejowym. W wielu z kategorii punktacja linii Podłęże – Piekiełko została w znaczny sposób zaniżona. Dotyczy to np. kryterium zwiększenia prędkości, gdzie z niewiadomych powodów nie uwzględniono podniesienia prędkości o 90 – 120 km/h na remontowanej i obecnie częściowo zamkniętej linii Chabówka – Nowy Sącz, będącej częścią składową inwestycji (zmiana prędkości z 0 – 30 km/h do 120 km/h, jak wynika z wybranego wariantu modernizacji), a jedynie o 30 – 40 km/h, co nie ma żadnego uzasadnienia w dokumentach. Co ciekawe, w kryterium kontynuacji, autorzy dokumentu nadali linii zero punktów, mimo, że linia „P-P” powinna w tym kryterium uzyskać 2,5 / 5 pkt, gdyż zarówno parametry odcinków Nowy Sącz – Muszyna oraz Chabówka – Zakopane są na tyle zadowalające by prowadzić po nich normalny ruch pociągów z konkurencyjnym czasem przejazdu w stosunku do transportu samochodowego.

Po poprawnym przeliczeniu punktów linia Podłęże – Piekiełko powinna uplasować się w Dokumencie Implementacyjnym na miejscu 14, a nie 47, co umożliwiłoby jej wpisanie na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Członkowie inicjatywy Pociąg-autobus-góry wnioskują o rewizję Krajowego Programu Kolejowego i bardziej obiektywną ocenę punktacji przyznanej linii.

Naszą analizę można pobrać tutaj:
Analiza subiektywizmu Krajowego Programu Kolejowego